Jarl Paulsens hjemmeside 

HJEM

PÆDAGOGIK / SKOLE / UDDANNELSE

Den fantastiske Børneroman

Mere om Astrid Lindgren

Dannelse og kompetence

Sprogets umærkelige naturaliseringer

Speciale - om diskursteori og nationalisme

LIVSFILOSOFI

C.V.

LANDLIV

BILER / DIESEL

WEBLOG

GÆSTEBOG

KONTAKT

LINKS

Pædagogik / Skole /Uddannelse

På disse sider findes nogle af mine skoletanker. Overordnet set er der en slet skjult grundtvigianer i mig, der ikke umiddelbart lader sig påvirke af den påståede postmodernitet. Jeg tilslutter mig K.E. Løgstrups ord om skolens formål, som han formulerede det kort før sin død:

”…oplysning om den tilværelse vi har med og mod hinanden, oplysning om samfundets indretning og historiens gang, om naturen vi er indfældet i med vort åndedræt og stofskifte, om universet vi er indfældet i med vore sanser. For at have en enkelt glose om det, vil jeg kalde det tilværelsesoplysning. Som det var indholdet af fænomenet skole for over to tusind år siden, er det skolens opgave den dag i dag.”[1][1] Løgstrup 1981 p. 2

 

Men også Peter Kemp har nogle betydelige pointer i sit værk "Verdensborgeren som pædagogisk ideal" - ikke mindst, når han siger:

 

Vi skal danne og uddanne hinanden til et verdensborgerligt liv. Det er vores store opgave i dag fra vuggestue til universitet.

Og for så vidt denne verdensborger behøver den rastløse tanke til at åbne verden henimod global fred og international forståelse på tværs af alle kulturelle forskelle, er dannelsen af verdensborgeren først og fremmest en filosofisk opgave for alle pædagogiske fag, for alle os pædagoger og alle os lærere, som må affinde os med, at verden er sårbar og dens overlevelse vores opgave.”[1][1] Kemp 2001 p. 7

Imidlertid er et ikke muligt at give en samlet fremstilling af mit skolesyn i så kortfattede rammer, som jeg har til rådighed her, men du kan selv forske lidt videre i nogle af mine opgaver. Hvis du sidder og bakser med lignende opgaver, så er du naturligvis velkommen til at "låne" af mine, men husk lige at angive kilden - ellers risikerer du at få bagdelen på komedie.

Den fantastiske børneroman - en opgave om Astrid Lindgren og postmodernisme.

Dannelse og Kompetence - samspil eller disharmoni - en opgave med opgør mod postmoderniteten og det kolde kompetencebegreb.

Sprogets umærkelige naturaliseringer - en diskursanalytisk undersøgelse af nationalistiske træk i indvandrerdebatten.

Se mere om Astrid Lindgren.
 

Webmaster: Jarl Paulsen 2007