Jarl Paulsens hjemmeside 

HJEM

PÆDAGOGIK / SKOLE / UDDANNELSE

LIVSFILOSOFI

Den dybere livsfilosofi

C.V.

LANDLIV

BILER / DIESEL

WEBLOG

GÆSTEBOG

KONTAKT

LINKS

Livsfilosofi

Tja, hvad er det? Skulle man kunne give bud på det på en simpel hjemmeside? Nej, selvfølgelig kan det kun blive fragmenter, men jeg vover springet. Meget af det kan også læses ud af mine opgaver under Pædagogik / Skole / Uddannelse.

For mig er det brede perspektiv grundlæggende. At leve livet i med alle dets facetter - en slags opgør med fremmedgjortheden og forbrugersamfundet. Set fra mit perspektiv skal der være en sund vekeslvirkning mellem hånden og åndens arbejde. Det er en skøn følelse at renovere en motor og bagefter skrive et par side på en akademisk opgave - ja jeg vil ligefrem hævde, at man kvalificerer begge dele af kombinationen. Måske er det også et syn, der ligger i min pædagogiske konception - en god lærer, er en lærer, der selv kender livet og ikke kun fra et bogligt perspektiv. At gøre erfaringer med den materielle verden er ikke meningsløst, nærmere meningsskabende. Kender du ikke det: Man har siddet til en lang pædagogisk dag og hørt på en ultrakonstruktivistisk foredragsholder, der har fortalt at hele verden er et set-up - en konstruktion, som vi har skabt gennem relationer og spekulationer - ja, så er det at foredragsholderen kommer ud til sin bil, der er punkteret, og verden falder sammen. Måske er der alligevel en materiel verden, der betyder noget for vores liv og gøren...

Denne materielle verden skal der passes på. Jeg vil gerne kunne kigge mine børn i øjnene og fortælle dem, at der også er en verden til dem, når de bliver store. Derfor må vi gøre noget. Vi må bl.a. tænke øko-etisk. Jeg ved godt, at det kan synes latterligt med rapsolie og solfanger - det batter alligevel så lidt i den store sammenhæng, men det passer ikke. Jeg er ikke en lalleglad teknologioptimist, men jeg forsøger at dokumentere - på min egen lavteknologiske vis - at det nytter. Der er flere tilgange til at tage vare på det uerstattelige - mine tiltag er blot nogle få og små blandt mange.

Altsammen er det forankret i en etik. En etik, der ikke alene er bundet af tid og sted, men en etik, der grunder sig i en tro på, at noget er bedre end andet. Både K.E.Løgstrup og Peter Kemp har søgt efter en etik, der går på tværs af tid og kultur - og begge har de fundet plausible bud. For Løgstrups vedkommende i "de suveræne livsytringer" og for Kemps i en potentiel transkulturel etik. Man kunne sige, at søgen efter en ontologisk etik er et metafysisk projekt - så lad det være det - noget er bedre end andet - alternativet er eksistentiel relativisme og ensomhed - hvad Løgstrup kalder "åndelig dovenskab".  


 

Webmaster: Jarl Paulsen 2007