Jarl Paulsens hjemmeside 

HJEM

PÆDAGOGIK / SKOLE / UDDANNELSE

LIVSFILOSOFI

C.V.

Lærereksamen

Cand.pæd.eksamen

Specialeudtalelse

LANDLIV

BILER / DIESEL

WEBLOG

GÆSTEBOG

KONTAKT

LINKS

Curriculum Vitae

 

Uddannelse:

1983: Folkeskolens Afgangsprøve fra Randers Realskole.

1986: Dimitteret som samfundssproglig student fra Hobro Gymnasium.

1987: Et års studier i religion ved Århus Universitet. Bestået faget Fagrelateret Filosofi samt Latin.

1993: Dimitteret som folkeskolelærer fra Skive Seminarium med Dansk og Religion/Kristendomskundskab som liniefag.

1995: Varigt godkendt som indvandrerlærer for voksne flygtninge og indvandrere.

1996: Gennemført kompetencegivende studievejlederuddannelse ang. vejledning af voksne flygtninge og indvandrere.

1998: Et års studier i nordisk sprog og litteratur ved Århus Universitet.

1999: Halvårskursus i fonetik vedr. Dansk som Andetsprog ved Aalborg Universitetscenter.

2000: Pædagogisk IT-kørekort

2001: Gennemført og bestået faget Filosofihistorie ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Fulgt undervisning i faget Filosofiske Emner samme sted.

2002: Halvårskursus i undervisning i Dansk som Andetsprog mhp. at føre voksne flygtninge og indvandrere til Studieprøven.

2004: Gennemført og bestået suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen Cand. Pæd. i Didaktik mshp. Dansk, DPU.

2005: Gennemført og bestået studieenhederne Tekst & Genre 2 samt Danskfagets Teorier og Historik DPU.

2006: Gennemført og bestået studieenhederne Tekst og Genre 1, Fagpædagogik, Curriculumteori og didaktik samt Delvis Selvvalgt Projekt DPU.

2007: Skrevet speciale på kandidatuddannelsen. Således afsluttet uddannelsen Cand.Pæd. i dansk didaktik 1/8 2007.

2008: Meritteret for fagene Filosofihistorie 1 & 2 ved Institut for filosofi og idehistorie, Aarhus Universitet.   

 

Beskæftigelse:

1983-85: Klubmedarbejder i ungdomsklub.

1985-89: Slagteriarbejder på eksportslagteri.

1989-93: Handicaphjælper for to unge mænd med muskelsvind.

1993-94: Folkeskolelærer ved Ulstrup Centralskole, klasselærer i overbygningen.

1994-95: Daghøjskolelærer - FOF, Skive, undervisning af bosniske krigsflygtninge.

1995-2004: Indvandrerlærer/studievejleder for voksne flygtninge/indvandrere i sprogcenterregi. Overvejende undervisning af spor 3 kursister (studierettede). Særlige funktioner: Pædagogisk rådsformand, pædagogisk vejleder for kolleger, sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand, beskikket censor og ledelsessparring.

2000: Et halvt år udlånt til VUC - undervisning i Historie og Dansk som Andetsprog.

2004-2008: Lærer ved EUC-Midt (teknisk skole, nuværende Mercantec), undervisning i Dansk, Samfundsfag og IT. Funktion som kontaktlærer og tovholder for IT-systemet Elevplan. Kortvarigt i ledelsesteam. Censur i Sisimiut (HTX)

2008-nu: Lærer ved Skive Tekniske Gymnasium. Undervisning i Dansk og Samfundsfag. Kursusleder for pædagogukum.

 

Privat:

1967: Født i Hillerød.

1991: Flyttet sammen med Tine.

1996: Blevet far til vores store søn.

1999: Blevet far til vores datter.

2004: Blevet far til vores to små drenge.

Webmaster: Jarl Paulsen 2009