Jarl Paulsens hjemmeside 

HJEM

PÆDAGOGIK / SKOLE / UDDANNELSE

LIVSFILOSOFI

C.V.

Specialeudtalelse

Lærereksamen

LANDLIV

BILER / DIESEL

WEBLOG

GÆSTEBOG

KONTAKT

LINKS

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole University of Aorhus School of Educotion

 

 

Udskrift af eksamensprotokollen

 

Cand. Pæd. Jarl Hermann Paulsen Fødselsdato: 17/10-67

 

Udskrevet den 30. august 2007

 

Kandidatuddannelsen i Didaktik med særligt henblik på dansk

Studieenhed

Eksamensform

Dato Karakter

Tekst og genre, teoretisk og historisk I

Afhandling og mundtlig

23/06/06

11

Tekst og genre, teoretisk og historisk II

Afhandling

09/02/06

9

Fagpædagogik

Afhandling og mundtlig

23/06/06

11

Danskfagets teorier og historik

Mundtlig

25/01/06

10

Delvist valgfrit projekt

Afhandling

15/02/07

10

Didaktik og curricuiumteori/didaktik, curriculum og læring

Afhandling og mundtlig

29/01/07

13

Speciale

Speciale, afhandling

30/08/07

13

 

Jarl Hermann Paulsen har afsluttet kandidatuddannelsen i didaktik med særligt henblik på dansk den 30. august 2007. Kandidatbeviset fremsendes indenfor to måneder.

Webmaster: Jarl Paulsen 2007