Jarl Paulsens hjemmeside 

HJEM

PÆDAGOGIK / SKOLE / UDDANNELSE

LIVSFILOSOFI

C.V.

LANDLIV

BILER / DIESEL

WEBLOG

GÆSTEBOG

KONTAKT

LINKS

Specialeskrivningsdagbog

20.07.07

 

Ja, det var så det. Specialet er færdigt! Der er levet de sidste tilføjelser, korrekturen er læst, jeg er oven i købet sluppet gennem det engelske resumé. Endeligt er det trykt i fin udfærelse og sendt til DPU. Tak til alle, der har hjulpet og støttet mig gennem processen - nu er der kun tilbage at håbe på, at vejleder og censor synes så godt om det, at det kan passere gennem nåleøjet ;-)

 

Til håbefulde kopister kan jeg oplyse, at alle noterne er samlede til sidst og der befinder litteraturlisten sig også. Bemærk: Det er en stor fil, så hav lidt tålmodighed, hvis din netforbindelse ikke er så voldsomt stor.

 

Klik HER for at komme til det det endelige resultat. 

 

21.06.07

 

Så er jeg ved at være i mål. Konklusionen er skrevet, pointerne tydeliggjort og de kohæsive bånd finpudsede. Tilbage står nu blot en sproglig efterpolering og det engelske resumé.

 

 

 

 

15.05.07

 

Jeg har fået lavet en to-deling af min tese, som jeg er meget tilfreds med. Mit projekt drejer sig jo om dels at vise argumenter for at den verdensborgerlige bevidsthed må tilstræbes i skolens curriculum og dels om at undersøge, hvordan det så faktisk forholder sig i den hjemlige skolediskurs. Ved at to-dele tesen giver jeg mig mulighed for at gøre begge dele helhjertet og samtidig vise nødvendigheden af tilstedeværelsen af begge dele.

Ellers er jeg i fuld gang med analyseteksterne - og tro mig! Der er noget at komme efter. Hold da op, hvor bliver nationalismen "flagged all-over".

 

 

09.05.07

 

Kender du det? Når man løber, så er der dage, hvor man ligeså godt kan vende om og gå hjem efter de første 100 m. Andre dage kan man løbe til skoene damper. Sådan er det også at skrive speciale - visse dage bliver det kun til smånusseri og andre dage kan man skrive solen sort. Well - det er nok sådan det skal være. Nogle af de uproduktive dage bruger jeg så til at se mig om efter spændende jobs. - Gerne i seminarieverdenen, men desværre er det jo trange kår for seminarierne, så vi må se...

Det skrider ellers planmæssigt fremad med specialet. Jeg er færdig med at skrive dannelsesteori og har også netop overstået sprogteorien og kritikken af min metodiske tilgang. Nu venter analysen af de faktiske tekster. Jeg har nu endelig udvalgt dem. Det er partiet Venstres hjemmesidetekst om folkeskolen, uddrag af "Fælles Mål" og et par lærebogstekster for sjette klasse. Det skulle nok være muligt at påvise nogle national(istisk)e træk her...

Ellers er det herligt at være så langt, at man kan overskue resten af opgaven - ikke dermed sagt, at den er færdig i overmorgen, men jeg føler en vis sammenhængskraft og skriver på side 55 - det er da alligevel et stykke fremme. Det betyder også, at jeg så småt kan fastslå, at eksamen bliver afviklet med ren afhandling - der har jeg jo 80-100 sider til rådighed, mens jeg kun må skrive max. 80 sider, hvis jeg også vil til mundtligt forsvar. Jeg tvivler på, at jeg kan skrive færdig på 25 sider herfra. Noget af det der venter er "Summary in English" - uff - hvorfor mon man valgte at læse dansk ;-)..., nå, det må jo gå...

 

23.04.07

 

Så har jeg besluttet mig for, at Bertel Haarders spalte "Ministeren mener" udgør én af analyseteksterne. Ellers sidder jeg stadig og skriver essentialistisk dannelsesteori - nu færdig med Kemp og igang med Løgstrup - herligt - der er fandme vid og bid i!

 

 

05.04.07

 

Fortsat skrivning. Jeg er nu færdig med indledning, metode, senmodernitet og er i gang med dannelsesteori. - Gensyn med Kemp og Løgstrup - herligt! Jeg overvejer en lille justering - at tilføje et eksempel på regeringens nationale dannelsesprojekt som undersøgelsesobjekt for diskursanalysen.

 

 

21.03.07

 

Ja, så skriver jeg på livet løs. Jeg har omformet nedenståede strukturovervejelser til overskrifter i mit specialedokument og fra nu af kører dagene derudaf med læsning, skrivning, overvejelse, genskrivning, checken i litteraturen osv. Jeg lægger udkast til det endelige speciale ud løbende. Det skal ikke ses som fuldt færdige og polerede afsnit, men som en råform, der fortsat arbejdes med. Du er meget velkommen til - på mail - at kommentere, hvad du læser.

 

.    

 

01.02.07

Ja, så blev sidste eksamen før specialet overstået - meget vel endda. Nu er det så alvor med specialet. Jeg har fået tænkt lidt videre over problemformuleringen, og den er nu godkendt af min vejleder. Ordlyden er sådan:

Analyser og diskussioner af den senmoderne folkeskoles dannelsesperspektiver med afsæt i diskursteoretiske undersøgelser af undervisningstekster

 

 

Jeg mangler stadig den helt rigtige titel - til gengæld begynder jeg at se tydelige konturer af indholdet og strukturen.

 

1) Indledende motivering af emnet

den globaliserede verden og nationalismen

folkeskolens opgave i denne

Undervisningsmaterialets vigtighed i skolens ideologiske set-up

dannelse som nøgle til at kunne håndtere fremtidens udfordringer

 

2) Redegørelse for valg af metoder og tilgange

 

3) Identifikation og diskussion af senmoderne træk

Giddens/Ziehe/Lash/Sennet/Jørgen I Jensen/Kemp

 

4) Identifikation og diskussion af dannelsesretninger og deres bud på dannelsesidealer i det senmoderne

 - hele møllen fra den netop overståede eksamen med vægt på Klafki, Kemp og Ricoeur med input af Billig til at understøtte kontrasten mellem det nationalistiske og det verdensborgerlige

 

5) Redegørelse for og kritik af det diskursteoretiske grundlag - Fairclough/Milner/Bang/Bundsgaard

 

6) Redegørelse for materialeindsamling og udvælgelseskriterier samt argumentation for det eksemplariske i de valgte tekster.

 

7) De egentlige analyser med særlige fokusområder. Inkl sammenfatning.

 

8) Konkluderende sammenfatning med pejlinger af og argumentation for det rigtige i et etisk baseret verdensborgerperspektiv. Kan evt. spilles op mod den siddende regerings udtrykte forestillinger om skolens opgave.

10.01.07

Du kan følge med i den (forhåbentlig) løbende udvikling vedr. mit speciale her. Jeg opdaterer siden løbende i takt med at arbejdet skrider frem. Der sker ikke det helt store før d. 26/1 - der skal jeg nemlig til eksamen i den sidste "almindelige" studieenhed.

Jeg har orlov fra mit job i perioden 1/1 til 31/6 2007 for at skrive specialet. Jeg kan vælge mellem 2 former - enten en 80-100 siders afhandling eller en 60-80 siders - sidstnævnte med et mundtligt forsvar på ½ time. Det er så sidste trin i min cand.pæd. uddannelse, og det bliver godt at få den fuldendt - uddannelsestid er tid med kronisk dårlig samvittighed over alt det, man burde læse...

Når man skal vælge emnet for et speciale er der naturligvis en række forudsætninger, der gør sig gældende. Det er et krav, at der skal være en tydeligt fagdidaktisk perspektiv. Samtidig er jeg meget (sprog-)filosofisk interesseret og ynder at undersøge sprog og sammenholde det med et samfundsmæssigt perspektiv. Desuden er jeg optaget af dannelse, og de udfordringer som dannelsesbegrebet i vor globaliserede senmoderne tid mødes af.

Min øjeblikkelige arbejdstitel er "Tanker om dannelse i en globaliseret verden belyst gennem diskurskritiske analyser af tekstmateriale fra folkeskolen og den offentlige debat". Den skal selvfølgelig spidsformuleres, men udtrykker meget godt mine tanker om indholdet.

Jeg undrer mig over en besynderlig udvikling i verden, og deraf udspringer specialeideen:

I 1956 modtog sygeplejersker, læger og hjertevarme husmødre ungarske flygtninge med varm kaffe og tæpper på banegården i Padborg. Siden da har vi fået EU, øget internationalisering og samhandel. Ikke desto mindre synes det som om vi nu er mere nationalistiske end nogensinde før.

Hvad blev der af hjertevarmen? Er det i virkeligheden Glistrups - i mine øjne - menneskefjendske budskab, der har sejret langt ind i magtens korridorer? Og udsætter vi i virkeligheden vores børn i skolerne for en selvforherligende forestilling om os selv som en overlegen nation? Hvilke dannelsesperspektiver bør være gældende i en verden, hvor vi har fælles ansvar for hinandens skæbne? Se, det vil jeg gerne undersøge.

Strukturen bliver ca. sådan:

  En fremstilling og drøftelse af dannelsesidealer i det globale perspektiv -  Habermas/Klafki//Løgstrup/Kemp/Anderson/Billig/Milner

  En redegørelse for den analytiske tilgang - Fairclough/Bang/Lakoff-Johnson osv.

  Analyser af 3-5 tekstmaterialer (dansk)

  En opsamling med sammenfletning af analyseresultaterne og dannelsestankerne ( - her kunne man jo virkelig lade de etisk forankrede dannelsesfolk levere argumenterne mod selvforherligende smånationalistiske uv. materialer)

   Sådan ser det ud i skrivende stund og der er min ambition, at skrive færdigt hurtigst muligt - det kan nemlig godt føles som en ensom affære at være specialeskriver...

    

    

    

    

   Webmaster: Jarl Paulsen 2007