Når hundene har løbet en tid, så er skaglerne så sammenflettede, at det giver problemer. Derfor udreder Jan lige trådene, så vi kan komme videre.