Vi fløj hen over alle Nordatlantens trædesten. Først over Sydnorge, så Shetlandsøerne, så Færøerne og

endelig over Island, der - som det ses på billedet - lever fint op til sit navn om vinteren.