Her boede jeg, sagde hunden - i enden af den grå barak. Alle barakkerne er efterladenskaber fra

en svunden tid, hvor danske håndværkere tog med GTO til grønland og byggede.